Ladder

Ladder

We houden per deelnemer bij, hoeveel reisdagen hij of zij met Uniek Voettochten is mee geweest. Dit doen we sinds 1 juli 2008. Daarvoor noteerden we het aantal gelopen kilometers. Om de administratie van de ladder te vereenvoudigen is het systeem van reisdagen ingevoerd. Per dag, dat u meeloopt (of fietst) met Uniek Voettochten krijgt u een punt. Wie na een tocht de meeste punten heeft, staat bovenaan de ladder en begint daarna weer opnieuw met punten verzamelen. Al uw oude kilometers worden omgezet in reisdagen. Dit gebeurt door uw reeds gelopen kilometers te delen door 15. Stond u bijvoorbeeld op de 'oude ladder' met 300 kilometer genoteerd, dan staan er vanaf 1 juli 2008 20 reisdagen c.q. punten achter uw naam.

De wandelaar met de meeste reisdagen krijgt bij de eerstvolgende boeking een korting van 23 euro op de reissom en een T-shirt. De stand aan de top van de LADDER ziet u op deze pagina. Deelnemers met een * of meerdere ** achter hun naam hebben al eens eerder de bovenste positie van de LADDER bereikt!

Naam Reisdagen
1 Renée Boswinkel* 29
2 Adri Kromwijk* 28
3 Eva Rietdijk* 28
4 Hennie van den Top 28
5 Gerry van Haeringen-Melker* 28
6 Gerda Rens** 27
7 Anneke Simmer-van Rossum 27
8 Wilma Kraak 27
9 Chris de Zeeuw 27
10 Jolanda Bak********* 27
11 Aard van Berkel********* 27
12 Franca van de Laar 27
13 Lianne Hofman* 27
14 Dineke de Visser 27
15 Ludga Hofmann***** 26
16 Nienke Kreijkes** 26
17 Astrid Barlag 26
18 Adri van der Beek-Brugmans 25
19 Jan van der Knaap*********** 25
20 Eric Braun* 25
21 Trudi Nooij 25
22 Lydia Pidoux*** 25
23 Alie van 't Hul* 25
24 Leidi van Mourik* 24
25 Dory Twaalfhoven 24