Ladder

Ladder

We houden per deelnemer bij, hoeveel reisdagen hij of zij met Uniek Voettochten is mee geweest. Dit doen we sinds 1 juli 2008. Daarvoor noteerden we het aantal gelopen kilometers. Om de administratie van de ladder te vereenvoudigen is het systeem van reisdagen ingevoerd. Per dag, dat u meeloopt (of fietst) met Uniek Voettochten krijgt u een punt. Wie na een tocht de meeste punten heeft, staat bovenaan de ladder en begint daarna weer opnieuw met punten verzamelen. Al uw oude kilometers worden omgezet in reisdagen. Dit gebeurt door uw reeds gelopen kilometers te delen door 15. Stond u bijvoorbeeld op de 'oude ladder' met 300 kilometer genoteerd, dan staan er vanaf 1 juli 2008 20 reisdagen c.q. punten achter uw naam.

De wandelaar met de meeste reisdagen krijgt bij de eerstvolgende boeking een korting van 23 euro op de reissom en een T-shirt. De stand aan de top van de LADDER ziet u op deze pagina. Deelnemers met een * of meerdere ** achter hun naam hebben al eens eerder de bovenste positie van de LADDER bereikt!

Naam Reisdagen
1 Chris de Zeeuw 31
2 Gerry van Haeringen-Melker* 28
3 Dineke de Visser 28
4 Eva Rietdijk* 28
5 Adri Kromwijk* 28
6 Francis Huisman******** 27
7 Gerda Rens** 27
8 Franca van de Laar 27
9 Lianne Hofman* 27
10 Wilma Kraak 27
11 Aard van Berkel********* 27
12 Ger van 't Hoog 26
13 Astrid Barlag 26
14 Ludga Hofmann***** 26
15 Nienke Kreijkes** 26
16 Alma Burgerjon**** 26
17 Alie van 't Hul* 25
18 Lydia Pidoux*** 25
19 Trudi Nooij 25
20 Eric Braun* 25
21 Nel van IJken******** 25
22 Adri van der Beek-Brugmans 25
23 Dory Twaalfhoven 24
24 Reini van der Voort-Rolvink 24
25 Madeleine Kloeke 24